We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

50 jaar Marokkaanse Migratie in Nederland

een gedeelde geschiedenis

Planning tentoonstelling

In “Halve eeuw Marokkaanse Migratie, een Gedeelde Geschiedenis” staat een reizende tentoonstelling centraal. Lees verder

Overzicht tentoonstellingen geweest

In “Halve eeuw Marokkaanse Migratie, een Gedeelde Geschiedenis” staat een reizende tentoonstelling centraal. Lees verder

De jaren '60 en '70

In de naoorlogse jaren van wederopbouw was er in eerste instantie vooral sprake van emigratie uit Nederland. Nederlanders emigreerden in die jaren naar landen als Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en de Verenigde Staten op zoek naar een betere toekomst.
Vanaf eind jaren ’50, begin jaren ’60 ontstond er in Nederland een gebrek aan arbeidskrachten.  Lees verder

De jaren '80

Met de gezinsvorming en gezinshereniging in de jaren ’70 en ’80 nam ook het aandeel vrouwen in de Marokkaanse Nederlandse gemeenschap toe. Lees verder

De jaren '90

Vanaf eind jaren ’80, maar vooral in de jaren ’90 ontstonden er onder Marokkaanse Nederlanders organisaties die zich inzetten voor de emancipatie van LHBT’ers en Imazighen. Lees meer!

De periode 2000-2010

De eerste jaren van de nieuwe eeuw stonden na de terroristische aanslagen van 11 september en de moord op Theo van Gogh sterk in het teken van de strijd tegen terrorisme en radicalisering. Lees meer!

De period 2010-heden

In 2010 begint het eerste proces tegen Geert Wilders.
Het is ook het jaar dat zijn PVV 24 zetels in de Tweede Kamer behaalt en aan het eerste kabinet Rutte (CDA, VVD) gedoogsteun geeft. Lees meer!

Achtergronden

Hoeveel Marokkanen wonen er in 2019 in Nederland? Waar wonen ze? En wat is hun maatschappelijke positie?
In dit hoofdstuk korte antwoorden op deze vragen.  Lees meer!

Over ons

Het Landelijk Initiatief “Halve eeuw Marokkaanse Migratie, een Gedeelde Geschiedenis” is opgericht met als doel om uitgebreid stil te staan de migratiegeschiedenis van Marokkanen. Lees verder
Deze publicatie beschrijft de Marokkaanse migratie in vogelvlucht en maakt deel uit van het Landelijk Initiatief “Halve eeuw Marokkaanse Migratie, een Gedeelde Geschiedenis”. Met een reizende tentoonstelling en de vele activiteiten op lokaal en landelijk niveau staan we dit jaar stil bij de bijdrage van de eerste generatie en hun nakomelingen.
50 jaar migratie, 50 jaar geschiedenis van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland.
In het begin was het hoofdzakelijk een migratie van mannen voor een tijdelijke periode. Inmiddels wonen er ongeveer 400.000 Marokkaanse Nederlanders. Mannen en vrouwen van verschillende generaties, met verschillende achtergronden en perspectieven.
Ondanks tegenslagen en beperkingen, is de eerste generatie erin geslaagd een beter leven voor zichzelf en voor hun nakomelingen te creëren.
50 jaar betekent ook een gedeelde geschiedenis. De Marokkanen van het eerste uur hebben hun best gedaan om bij de Nederlandse samenleving te horen.
Kerken, vakbonden, maatschappelijke organisaties, politieke partijen en werkgevers hebben zich daar ook hard voor ingezet. Honderden vrijwilligers verbonden aan de vele maatschappelijke initiatieven hielpen de gastarbeiders bij huisvesting, taal en werk.
De Marokkaanse pioniers stonden ook aan de wieg bij de opbouw van hun eigen voorzieningen. Zij hebben moskee.n, culturele verenigingen en scholen opgericht om de eigen religie en cultuur hier een plek te geven. Met politieke en maatschappelijke organisaties is ook strijd geleverd tegen racisme en discriminatie.
In die 50 jaar heeft de Marokkaanse gemeenschap, in al haar diversiteit gewerkt aan haar emancipatie en participatie in de Nederlandse samenleving.
Marokkaanse Nederlanders zijn nu zichtbaar in de politiek, sport en in de media etc…. Natuurlijk waren en zijn er ook problemen en uitdagingen. Er is nog steeds veel werk te doen om vorm te geven aan een gezamenlijke toekomst, volwaardig burgerschap en wederzijdse acceptatie. Het begint wat ons betreft bij de erkenning van en waardering voor onze gedeelde geschiedenis. Lees verder!

In “Halve eeuw Marokkaanse Migratie, een Gedeelde Geschiedenis” staat een reizende tentoonstelling centraal. LEES MEER!.../ ➝

Het verhaal van de geschiedenis van 50 jaar migratie van Marokkaanse Nederlanders is verbonden met de wijze waarop zij invulling gaven aan hun burgerschap. Belangrijke en bepalende kaders hiervoor kwamen voort uit het Nederlandse minderhedenbeleid-en later het integratiebeleid, maar ook uit de politieke en maatschappelijke debatten over integratie en discriminatie. ...... LEES MEER!.../ ➝

In reactie op de nota pleitten werkgevers in die tijd voor een generaal pardon voor illegalen, hoewel het ook om een pardon voor de werkgevers ging die ‘spontane werknemers’ in dienst hadden. De vakbeweging was destijds tegen een generaal pardon, omdat dat zou leiden tot een volgend generaal pardon. LEES MEER!.../ ➝

Met de gezinsvorming en gezinshereniging in de jaren ’70 en ’80 nam ook het aandeel vrouwen in de Marokkaanse Nederlandse gemeenschap toe. Omdat de bestaande zelforganisaties voornamelijk door mannen gedomineerde organisaties waren, ontstond ook de behoefte aan organisaties van en voor vrouwen........... LEES MEER!.../ ➝

Vanaf eind jaren ’80, maar vooral in de jaren ’90 ontstonden er onder Marokkaanse Nederlanders organisaties die zich inzetten voor de emancipatie van LHBT’ers en Imazighen........... LEES MEER!.../ ➝

De eerste jaren van de nieuwe eeuw stonden na de terroristische aanslagen van 11 september en de moord op Theo van Gogh sterk in het teken van de strijd tegen terrorisme en radicalisering. Anti-moslimsentimenten namen toe, getuige ook de forse toename van het aantal geweldsincidenten bij moskeeën. LEES MEER!.../ ➝

In 2010 begint het eerste proces tegen Geert Wilders. Het is ook het jaar dat zijn PVV 24 zetels in de Tweede Kamer behaalt en aan het eerste kabinet Rutte (CDA, VVD) gedoogsteun geeft. Tegen de komst van het kabinet werd geprotesteerd door migrantenorganisaties die opriepen tot ‘waakzaamheid en binding’. LEES MEER!.../ ➝

Hoeveel Marokkanen wonen er in 2019 in Nederland? Waar wonen ze? En wat is hun maatschappelijke positie? In dit hoofdstuk korte antwoorden op deze vragen. Hierbij is vooral gebruik gemaakt van cijfers van het CBS, waaronder het eind 2018 gepubliceerde Jaarrapport Integratie 2018. LEES MEER!.../ ➝