We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland (KMAN)

DE OPRICHTING VAN HET KMAN
Het Komitee Marokkaanse Arbeiders Nederland werd opgericht op 13 september 1975 op een actievergadering van Marokkanen in een gekraakt pakhuis op de Bloemgracht in de Jordaan, een pakhuis waarin vele actiegroepen, waaronder het Palestinakomitee, Amnesty International en BAK-:Jordaan destijds hun domicilie gekozen hadden.
Voorafgaand aan de vergadering had een demonstratie plaats gevonden georganiseerd door een samenwerkingsverband van het Illegalenkomité Marokkanen, de Nederlands-Turkse Arbeiders Vereniging Amsterdam (HTIB), de Surinaamse LOSON en het Buitenlands Arbeiders Kollektief. De demonstratie richtte zich ‘tegen de Regularisatiemaatregel en tegen het discriminerende optreden van de Vreemdelingenpolitie te Amsterdam.’
Zo’n 600 arbeiders trokken langs de Vreemdelingenpolitie, de Sociale Dienst, het Arbeidsbureau en het Stadhuis waar een petitie aan burgemeester Samkalden werd aangeboden. Op een actievergadering van Marokkanen ‘s avonds na de demonstratie werd in aanwezigheid van zo’n 150 mensen tot de oprichting van het Komitee van Marokkaanse Arbeiders in Nederland (KMAN) besloten. Er werd een bestuur gekozen en een programma geformuleerd. Het KMAN moest volgens de uitspraken van deze vergadering een ‘autonome en democratische massa-organisatie’ worden die zich ten doel stelt de belangen van de Marokkaanse arbeiders in Nederland te verdedigen.
Het KMAN was een landelijke organisatie, maar had ook lokale afdelingen en afsplitsingen, zoals het KMAR in Rotterdam en de AMMU in Utrecht.
De KMAN-krant
Al vrij snel na de oprichting van het KMAN verscheen de eerste KMANkrant, genaamd De Marokkaanse Arbeider. De opzet was een twee-maandelijkse uitgave te verzorgen. Het bleek niet gemakkelijk dit steeds weer te realiseren. De KMAN-krant is in 1982 niet verschenen. Sinds begin 1983 verscheen er weer onregelmatig een editie van de krant.
De oplage was steeds vrij groot, 5000 tot 7000 exemplaren. De ene helft van de krant was in het Nederlands, de andere in het Arabisch. De inhoud van beide delen was niet hetzelfde, soms waren het aparte artikelen, soms vertalingen of aangepaste versies. Kosten van de krant werden gedekt uit de verkoop en uit subsidies van de NOVIB. Verspreiding vond plaats in eigen beheer via verkoop bij activiteiten, in het gebouw, via bevriende organisaties, kiosken en dergelijke. Themanummers werden naar speciale organisaties gestuurd en soms in groten getale door hen afgenomen. Zo werden van een themanummer over onderwijs door de ABOP 1500 exemplaren afgenomen. Tot en met 1988 verschenen er 29 edities van de ‘Marokkaanse Arbeider’. In 1990 kwam het KMAN opnieuw met een meer bescheiden uitgave: het KMAN bulletin. Plaatselijke afdelingen maakten vaak eigen nieuwsbrieven. In 1995 zijn de eerste twee nummers van een nieuwe uitgave van het KMAN getiteld MigrantBurger verschenen.

Van Migratie naar Burgerschap

Dit boek beschrijft hoe het Komitee van Marokkaanse Arbeiders in Nederland zich twintig jaar lang inzette om de positie van migranten in Nederland te verbeteren. Dit gebeurde vaak in samenwerking met andere migrantenorganisaties en sociale bewegingen. Het vertelt niet alleen het verhaal van deze organisaties maar ook van de Marokkaanse migranten voor wie zij opkwamen.
isbn 90-6473-316-3, 253 pagina’s,  Instituut voor Publiek en Politiek,1996

Te bestellen bij de auteur

Actieweek in maart 1994 tegen racisme. Met diverse lokale activiteiten en manifestatie Kies Kleurig op Lange Voorhout in Den Haag. Interviews met o.a. Rene Danen (Nederland Bekent Kleur), Rabbijn Soetendorp, Johan Stekelenburg (FNV), Abdou Menebhi (NBK).